V Európskej únií pre domové čistiarne do 50 EO platí novelizovaná norma EN 12566-3+A1. Ak chce výrobca získať certifikát zhody výrobkov s touto normou, musia jeho čistiarne absolvovať desaťmesačný test, počas ktorého sa preukáže ich spoľahlivosť. Čistiarne sú testované pri normálnom zaťažení, sú vystavené preťaženiu, výpadkom elektrického prúdu, alebo nedostatočnému zaťaženiu, čo pri bežnej prevádzke môže spôsobovať tiež značné problémy.

Počas týchto režimov sú odoberané vzorky prítokovej a vyčistenej vody a zisťuje sa účinnosť čistenia. Čistiareň Ecowa 6, ako zástupca veľkostných rád čistiarni Ecowa, náročne podmienky úspešne zvládla. Firma Ecowa tak môže oficiálnym certifikátom potvrdiť vysokú spoľahlivosť svojich výrobkov. Ak máte záujem dozvedieť sa viac o samotných testoch a jednotlivých meraniach na tejto čistiarni, kliknite tu.

certifikát     certifikát