Notice: Undefined index: odoslane in /var/www/e/c/u129864/public_html/sk-eldotaznik.php on line 51

Elektronický dotazník


Základné údaje

Popíšte miesto a lokalitu, kde sa nachádza objekt, pre ktorý má ČOV slúžiť:Vyznačte prosím, o aký typ objektu ide:Koľko ľudí bude priemerne objekt využívať ?Ako likvidujete odpadové vody dnes ?Aké sú možnosti vypúšťania vyčistených vôd v okolí vášho objektu ?Aká bude prevádzka v objekte ?Uvažujete o ďalšom využití vyčistených vôd ?
Rozšírené údaje

Vyplňte v prípade, že objekt je už v prevádzke:

Odtokové kanalizačné potrubie má dĺžku metrov a priemer milimetrov.

Ak máte žumpu, jej užitočný objem je metrov kubických.

Je možné počítať s gravitačným odvedením vyčistených vôd?

             Termíny

Požadovaný termín spracovania ponuky:     


Predbežný termín realizácie vodnej stavby:
Kontakty (Povinné údaje!)

Meno a priezvisko: 
Ulica a č. domu:  
Obec:       
Telefón:      
Email: